இணைய வழி மாவீரன் மாமன்னன் திப்பு சுல்தான் நினைவு நாளில் கருத்துரை வழங்கியமைக்கு சான்றிதழ் "ஆடுகளைப் போல200ஆண்டுகள் பிழைப்பதை விட ,புலியைப் போல இரண்டு நாட்கள் வாழ்ந்து மடியலாம் .".திப்புவின் வைரவரிகள்.

கருத்துகள்