ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.! வஞ்சி விழிகளின் வழி / யுத்தம் செய்கிறாள் / போரை நிறுத்துங்கள் !

கருத்துகள்