ஒத்தக்கடை யானைமலை நரசிங்கப் பெருமாள் கோயில் தெப்பம்.படங்கள் கவிஞர் இரா.இர

கருத்துகள்