விருப்ப பணி நிறைவு பெற்ற கவிஞர் இரா.இரவிக்கு திருவண்ணாமலை சுற்றுலா அலுவலர் கஜேந்திர குமார் பொன்னாடைப் போர்த்திப் பாராட்டினார்.

கருத்துகள்