அழைப்பிதழ் உலக சாதனை கோலாட்ட நிகழ்வில் மதுரை பற்றி நான் எழுதிய கவிதை பாடாலாகி கோலாட்ட பாடலாக ஒலிக்க உள்ளது .

கருத்துகள்