படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி ! என்னை வெட்டி வீழ்த்தி இருக்கை செய்யாதே / நானே இருக்கையாகிறேன் / சொன்னது மரம் !

கருத்துகள்