படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.! ஒரே ஒரு புன்னகை உதிர்த்துவிட்டாள் / ஓராயிரம் அதிர்வுகள் / காண்போர் மனதில்.!

கருத்துகள்