மதுரை விமானநிலையம் வந்த கவிஞர் வாசியோக அப்பியாசி பட்டிமன்றப் பேச்சாளர் இளங்கோ சாமிகள் அவர்களுக்கு கவிஞர் இரா.இரவி சுற்றுலா கையேடுகள் வழங்கி வரவேற்றார்

கருத்துகள்