படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.! உதய சூரியன் சின்ன விளம்பரமல்ல. / இயற்கையின் காட்சி / கண்கொள்ளாக் காட்சி. !

கருத்துகள்