27.2.2022அன்று துளிர் அறிவியல் மையம் நிகழ்ச்சியில் ஆக்கபூர்வமான கேள்வி கேட்ட மாணவிக்கு பரிசு வழங்குகினார் திரு. பார்த்தசாரதி

கருத்துகள்