படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! பறப்பதிலும் ஒரு ஒழுங்கு / மனிதர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கும் / பறவைகள் !

கருத்துகள்