டென்மார்க் நாட்டில் இயங்கும் தமிழ்டேனிஷ் இலக்கிய இணைவகம் அமைப்பின் நிறுவனர் நாகலிங்கம் கஜேந்திரன் அவர்கள் திருக்குறளை டெனிஸ் மொழியில் மொழிபெயர்த்தார் அதன் முதல் புத்தகத்தை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தின் மயிலாடுதுறை மாவட்ட செயலாளர் சீர்காழி பெரியார் செல்வம் வழங்குகிறார்

டென்மார்க் நாட்டில் இயங்கும் தமிழ்டேனிஷ் இலக்கிய இணைவகம் அமைப்பின் நிறுவனர் நாகலிங்கம் கஜேந்திரன் அவர்கள் திருக்குறளை டெனிஸ் மொழியில் மொழிபெயர்த்தார் அதன் முதல் புத்தகத்தை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தின் மயிலாடுதுறை மாவட்ட செயலாளர் சீர்காழி பெரியார் செல்வம் வழங்குகிறார்

கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக