கலைக் குடும்ப உறுப்பினர் கவிஞர் இரா .இரவி அவர்கள் மற்றுமொரு நம் கலைக் குடும்ப உறுப்பினர் குணாளன் அவர்களுக்கு புத்தகப் பரிசு வழங்கும் காட்சி.

கருத்துகள்