படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.! வருந்துவதில்லை சுமைக்கு / பாதுகாப்பதால் / நத்தை.!

கருத்துகள்