படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.! வேகம் எடுத்தால் தடுக்க முடியாது / அதனால் இயந்ததிரத்திற்கும் / குதிரை சக்தி பெயர் சூட்டினர்.!

கருத்துகள்