‘நோக்கத்தை அடைவது எப்படி’ என்பதை விளக்கிப் பேசுகிறார் இறையன்பு.

கருத்துகள்