படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.! தடைகள் இல்லை என்றால் / பெரும் பாரம் இழுக்க / அஞ்சுவதில்லை தொடரி !

கருத்துகள்