மதுரை செல்லூர் கண்மாய் முழுவதும் படர் தாமரை படர்ந்து தண்ணீரை விழுங்குகின்றது. படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்