படத்திற்கு ஹைக்கூ ! .கவிஞர் இரா.இரவி. !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! .கவிஞர் இரா.இரவி. ! ஒரு காலுக்கு சலங்கை நான் மாட்டிவிட்டேன் / மறுகாலுக்கு மாட்டிட தலைவனை / விழியால் அழைக்கும் தலைவி !

கருத்துகள்