படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! பார்த்ததும் பார்த்தவர்களுக்கும் / தொற்றிக் கொள்ளும் / மகிழ்ச்சி. !

கருத்துகள்