24.12.2021. இன்று மதுரை அவனியாபுரத்தில் உள்ள தந்தை பெரியார் சிலைக்கு கவிஞர் இரா.இரவி மாலையிட்டு மரியாதை செய்தார்.

கருத்துகள்