ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி.!

ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி.! மலிவாக இருந்தபோது மதிக்கவில்லை / விலை அதிகரித்ததும் மதிக்கின்றனர் / தக்காளி. !

கருத்துகள்