ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி.!

ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி.! நகர்கின்றது மாதக்கடைசி / நடுத்தரக்குடும்பங்களில் / வங்கி குறைந்தபட்ச இருப்பில் !

கருத்துகள்