இன்றைய சிந்தனை.*-ஜான் ரஸ்கின்

இன்றைய சிந்தனை.*-ஜான் ரஸ்கின் 18.11.2021. - வியாழன். அரும்பெரும் செயல்களைச் செய்ததும், செய்யப்போவதும் தன்னம்பிக்கையே.

கருத்துகள்