படத்திற்கு ஹைக்கூ ! .கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! .கவிஞர் இரா.இரவி ! தகர்க்கப்பட்டன பல துளிகளாக / சிறு உளி கொண்டு நகராத / பெரும் மலை !

கருத்துகள்