படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! நிலவு ஒன்றல்ல இரண்டு / என்ற முடிவுக்கு வந்துவிடுவார்கள் / உன்னைப்பார்த்ததும்.!

கருத்துகள்