படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! வஞ்சி ரசித்து ருசிக்கிறாள் / வராது வந்த / வான்மழையை. !

கருத்துகள்