படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! தொடரியின் பாதையில் தொடர்வது / உயிருக்கு ஆபத்தாகும் / பாதை மாறு பெண்ணே !

கருத்துகள்