படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! கோலம் போடும் கோலமயிலே / நீ இடும் கோலத்தைவிட / உன் கோலமே சிறப்பு !

கருத்துகள்