ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! குழந்தைகளில் சில/ ஆள் வளருகின்றன/ அறிவு வளரவில்லை ! உணரவில்லை மக்கள்/ புற்றுநோய் வந்தபோதும்/ நெகிழியின் தீங்கு ! சோதனையின் முடிவு/ கசந்தது/ இனிப்பு நோய் ! வெள்ளைக்காரன் தந்த/ வெள்ளை நஞ்சு/ சர்க்கரை ( சீனி ) பெரிய மனிதர்களையும்/ மிகச்சிறியோராக்கும்/ சினம் ! இருப்பிடம்/ இதயமன்று மூளை/ மனம் ! இதயமாற்று/ சிகிச்சைக்குப் பின்னும்/ நினைவில் அவள் ! கனிய வைக்கின்றனர்/ ரசாயனத்தால்/ கனிகளை! மனிதனுக்கு/ அழகு/ மனிதநேயம் ! இல்லை வடிவம்/ இல்லாவிடில் தொல்லை/ அன்பு ! தகுதியற்றது என்றார்கள்/ தகுதியாக்குவோம் நாம்/ பெண்கள் வாழ ! வேரோடு பெயர்த்து நடுங்கள்/ வெட்டாதீர்/ மரங்களை ! முறையிடுவது யாரிடம்/ காணவில்லை/ கடவுள்களை !

கருத்துகள்