வி. இ. டி கலை மற்றும் அறிவியல் (இருபாலர்) கல்லூரி*. (வேளாளர் கல்வி அறக்கட்டளையின் நிறுவனம், பாரதியார் பல்கலைக்கழக இணைப்புக் கல்லூரி) திண்டல், ஈரோடு - 638 012.

வி. இ. டி கலை மற்றும் அறிவியல் (இருபாலர்) கல்லூரி*. (வேளாளர் கல்வி அறக்கட்டளையின் நிறுவனம், பாரதியார் பல்கலைக்கழக இணைப்புக் கல்லூரி) திண்டல், ஈரோடு - 638 012. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ மகாகவி பாரதியார் நினைவு நூற்றாண்டு விழா & 3- ஆம் ஆண்டு தமிழ் மன்ற தொடக்க விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு *உ.வே.சாமிநாதர் தமிழ் மன்றம்* நடத்தும் சிறப்புச் சொற்பொழிவு. தலைப்பு : *என்றும் வாழ்வான் பாரதி* சிறப்புரை : கவிஞர் ரவி. உதவி சுற்றுலா அலுவலர், தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை மதுரை. நாள் : 13.09.2021 நேரம் : நண்பகல் 12.00 மணி முதல் 1.00 மணி வரை நிகழ்ச்சிக்கான இணைப்பு : https://youtu.be/_1e1xaBPAbY (Live on tamil@vetias channel)

கருத்துகள்