படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! கடலில் மீன் பிடிக்கச் சென்ற கணவனை / எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறாள் / வந்தால்தான் நிச்சயம் !

கருத்துகள்