ஒரு வரிக் கவிதை படைப்போம் ! கவிஞர் இரா.இரவி ! தாமரையை ஆடென நினைத்து வந்து ஏமாந்தது புலி நாம் ரசிக்க !

ஒரு வரிக் கவிதை படைப்போம் ! கவிஞர் இரா.இரவி ! தாமரையை ஆடென நினைத்து வந்து ஏமாந்தது புலி நாம் ரசிக்க !

கருத்துகள்