படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! தொடாதே மது / தொட்டால் உன்னை விடாது / உயிரைக்குடிக்கும் !

கருத்துகள்