மதுரை மணியம்மை பள்ளியில் "நால்வர் "காலாண்டு இதழை கவிஞர் இரா .இரவி வெளியிட, தாய் தனிப்பயிற்சிக் கல்லூரி முதல்வர் மோகனக்கண்ணான் ,நிலா சேவை மையத்தின் தலைவர் கவிக்குயில் இரா .கணேசன் ,கனகமகால் ரெ. கார்த்திகேயன் ஆகியோர் பெற்றுக் கொண்டனர்

மதுரை மணியம்மை பள்ளியில் "நால்வர் "காலாண்டு இதழை கவிஞர் இரா .இரவி வெளியிட, தாய் தனிப்பயிற்சிக் கல்லூரி முதல்வர் மோகனக்கண்ணான் ,நிலா சேவை மையத்தின் தலைவர் கவிக்குயில் இரா .கணேசன் ,கனகமகால் ரெ. கார்த்திகேயன் ஆகியோர் பெற்றுக் கொண்டனர்

கருத்துகள்