மதுரையில் இலக்கியத்தாகம் இதழ் வெளியீட்டு விழா.கவிஞர் இரா.இரவி,கவிஞர் அதி வீரபாண்டிய்னுக்கு விருது வழங்கினார்.உடன் மனநல ஆலோசகர் கார்த்திகேயன் நாகவள்ளி , உமாசங்கரி ,கவிச்சிங்கம் சித்ததார்த் பாண்டியன்.

மதுரையில் இலக்கியத்தாகம் இதழ் வெளியீட்டு விழா.கவிஞர் இரா.இரவி,கவிஞர் அதி வீரபாண்டிய்னுக்கு விருது வழங்கினார்.உடன் மனநல ஆலோசகர் கார்த்திகேயன் நாகவள்ளி , உமாசங்கரி ,கவிச்சிங்கம் சித்ததார்த் பாண்டியன்.

கருத்துகள்