குப்பைக் கவிஞர் வாசு கணபதி அவர்களின் ( காவல்துறை மதுரை மாவட்ட துணை கண்காணிப்பாளர் ) நினைவு நாள் இன்று .புகழ் வணக்கம் .கவிஞர் இரா .இரவி.

குப்பைக் கவிஞர் வாசு கணபதி அவர்களின் ( காவல்துறை மதுரை மாவட்ட துணை கண்காணிப்பாளர் ) நினைவு நாள் இன்று .புகழ் வணக்கம் .கவிஞர் இரா .இரவி.

கருத்துகள்