படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! வருகிறது தூக்கம் முடிங்கப்பா / சீக்கிரம் பிராத்தனையை / கோபிக்கமாட்டார் புத்தர் !

கருத்துகள்