படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! நிலவும் தோற்று ஓடி மறைந்தது நங்கை நின் வனப்பு கண்டு !

கருத்துகள்