பிறந்த ஊரான மதுரைக்கு பெருமை. தமிழ்நாடு மாநில வளர்ச்சி கொள்கைக் குழுவில் பகுதிநேர உறுப்பினராக திருநங்கை நர்த்தகி நட்ராஜ் நியமனம்- தமிழ்நாடுஅரசு அறிவிப்பு.வாழ்த்துகள்.பாராட்டுகள். கவிஞர் இரா.இரவி.

பிறந்த ஊரான மதுரைக்கு பெருமை. தமிழ்நாடு மாநில வளர்ச்சி கொள்கைக் குழுவில் பகுதிநேர உறுப்பினராக திருநங்கை நர்த்தகி நட்ராஜ் நியமனம்- தமிழ்நாடுஅரசு அறிவிப்பு.வாழ்த்துகள்.பாராட்டுகள். கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்