பேராசிரியர் இ .கி .இராமசாமி அவர்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கும் விழா ! இனிய நண்பர் சந்தானம் கை வண்ணம்.

கருத்துகள்