படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! தலைவனின் வருகைக்காக கரையில் காத்திருக்கிறாள் தலைவி தலைவனோ இரையாகிவிட்டான் கடலுக்கு !

கருத்துகள்