மதுரை புனித மரியன்னை மேல் நிலைப் பள்ளியில் பயின்றவர், மதுரை மண்ணின் மைந்தர் ,சுற்றுலாத் துறையில் ஆணையராக இருந்து பணிநிறைவு பெற்றவர் முனைவர் திரு .வெ.பழனிக்குமார் இ .ஆ .ப .அவர்கள் மாநில தேர்தல் ஆணையராக நியமனம் .வாழ்த்துக்கள்

மதுரை புனித மரியன்னை மேல் நிலைப் பள்ளியில் பயின்றவர், மதுரை மண்ணின் மைந்தர் ,சுற்றுலாத் துறையில் ஆணையராக இருந்து பணிநிறைவு பெற்றவர் முனைவர் திரு .வெ.பழனிக்குமார் இ .ஆ .ப .அவர்கள் மாநில தேர்தல் ஆணையராக நியமனம் .வாழ்த்துக்கள்.

கருத்துகள்