பேராசிரியர் பண்பாளர் இ.கி .இராமசாமி அவர்களை பற்றி நானும் கருத்துரை வழங்க உள்ளேன் . தமிழால் இணைவோம் உலகத் தமிழ்க் களம் is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

பேராசிரியர் பண்பாளர் இ.கி .இராமசாமி அவர்களை பற்றி நானும் கருத்துரை வழங்க உள்ளேன் . தமிழால் இணைவோம் உலகத் தமிழ்க் களம் is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/5169345164... Meeting ID: 516 934 5164 Passcode: 247247 One tap mobile +13126266799,,5169345164#,,,,*247247# US (Chicago) +16465588656,,5169345164#,,,,*247247# US (New York) Dial by your location +1 312 626 6799 US (Chicago) +1 646 558 8656 US (New York) +1 301 715 8592 US (Washington DC) +1 346 248 7799 US (Houston) +1 669 900 9128 US (San Jose) +1 253 215 8782 US (Tacoma) Meeting ID: 516 934 5164 Passcode: 247247 Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kduY3wfbnz

கருத்துகள்