படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! விண்ணில் மட்டுமல்ல மண்ணிலும் உள்ளது நிலவு.

கருத்துகள்