வரலாறு உண்டு !.கவிஞர் இரா.இரவி

வரலாறு உண்டு !.கவிஞர் இரா.இரவி உங்கள் வாக்கை நீங்களே அளிக்க முந்திவிடுங்கள். நடிகர்திலகத்தின் வாக்கையும் குடியரசுத்தலைவரின் வாக்கையும் வேறுநபர் போட்ட வரலாறு உண்டு !

கருத்துகள்