படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! கற்களுக்கும் உயிர் தந்த உன்னத சிற்பியே நீ வாழ்க உன் குலம் வாழ்க.!

கருத்துகள்