படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! அடைகாத்து குஞ்சுகளான பின்னும் / மீண்டும் அடைகாக்கும் / தாய் பாசம் !

கருத்துகள்