படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! நெருக்கத்தைவிட தூரமே அழகாக்கும் சுயமிபடத்தை.!

கருத்துகள்