படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! நன்றி மறவாத குஞ்சு மகிழுது நோயுற்ற தாயுக்கு ஊட்டி !

கருத்துகள்